רישיונות קבלן

רישיון משרד הכלכלה

חברה איכותית, חייבת לעמוד בדרישות סף וניסיון עסקי וניהולי וכן
לעבור מבחני ידע בחוקי עבודה וחוקי העסקת עובדים וזכויותיהם
חברתנו פועלת בהתאם לחוק משרד הכלכלה ומספקת את
כלל הערבויות והאישורים הנדרשים על סמך החוקים הנדרשים.

לחץ כאן להגדלה

רישיון לפעול כקבלן כח-אדם

תעודה זו מאפשרת לנו לעסוק כקבלני כוח אדם או כקבלני שירות, מטעם זרוע העבודה לפי חוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח אדם, ארגון או עסק המעוניינים להתקשר עם קבלן כח אדם או קבלן שירות, חייבים להתקשר עם קבלן אשר יש לו רישיון.
החוק קובע עונש פלילי על מי שפועל כקבלן ללא רישיון, וכן על מי שהזמין שירותים מקבלן שפעל ללא רישיון. מינהל ההסדרה והאכיפה מפקח על חובת הציות לחוק והגשת תביעות הן דבר שבשגרה. בזכות תעודה זו קיים פיקוח על קיום זכויותיהם הסוציאליות של העובדים.

לחץ כאן להגדלה